شکل یک گیج دیافراگمی و چند نمونه دیافراگم

تصویر دیافراگم‌هایی که در فشارسنج‌های دیافراگمی استفاده می‎شوند.