تصویر دیافراگم‌های فشارسنجی

تصویر دیافراگم‌هایی که در فشارسنج‌های دیافراگمی استفاده می‎شوند.