گیج ‌فشار بوردن WIKA مدل 232.50-233.50

تصویر فشارسنج یا گیج فشار بوردن ساخته شده توسط شرکت ویکا مدل 232.50-233.50 با تکنولوژی سنسور عملگر مکانیکی بوردن تیوب