حتماً تا به حال به پلاک اطلاعات یک وسیله ی الکتریکی دقت کرده اید . این تجهیز علاوه بر اطلاعاتی شامل برند و نام مدل و … از عددی دو رقمی در کنار حروف IP استفاده کرده است . در واقع IP یا Ingress Protection برای تمام وسایل الکتریکی حتی همین مانیتور رایانه یا تلفن همراه یا تبلتی که با آن در حال تماشای این مطلب هستید هم تعریف شده است . IP بیانگر سیستم رتبه بندی جهانی تجهیزات الکتریکی بر پایه ی استاندارد EN60529 است.این استاندارد به میزان نفوذپذیری تجهیز در برابر اجزای جامد و مایع میپردازد و هرچه عدد دو رقمیِ در کنار IP عدد بالاتری باشد یعنی تجهیز مدنظر از لحاظ نفوذ بهینه تر است :

رقم اول : حفاظت در برابر اجزای جامد :

عدد 0 : صفر هیچ گونه حفاظتی به تجهیز در برابر جامدات نمیدهد .

عدد 1 : یک در برابر شیءای به قطر 50 میلی متر یا بزرگتر حفاظت برقرار میکند . مانند دست انسان .

عدد 2 : دو در برابر شیءای به قطر 12 میلی متر یا بزرگتر حفاظت برقرار میکند . مانند انگشت انسان .

عدد 3 : سه در برابر شیءای به قطر 2/5 میلی متر یا بزرگتر حفاظت برقرار میکند . مانند سر یک پیچ گوشتی یا سیم .

عدد 4 : چهار در برابر شیءای به قطر 1 میلی متر یا بزرگتر حفاظت برقرار میکند . مانند یک سنجاق .

عدد 5 : پنج به معنای Dust Protected بودن تجهیز است یعنی حفاظت در برابر گرد و غباری که به تجهیز میتواند آسیب بزند.

عدد 6 : شش به معنای Dust Tight بودن تجهیز است یعنی حفاظت در برابر هرگونه ذرات جامد.بهترین نوع حفاظت در این مرحله.

حفاظت الکتریکی در برابر جامدات

رقم دوم : حفاظت در برابر اجزای مایع :

عدد 0 : صفر هیچ گونه حفاظتی به تجهیز در برابر مایعات نمیدهد .

عدد 1 : یک در برابر قطرات آبی که بصورت عمودی بر روی تجهیز میریزند حفاظت میدهد .

عدد 2 : دو در برابر قطرات آبی که با زاویه ی 15 درجه بر روی تجهیز میریزند حفاظت میدهد .

عدد 3 : سه در برابر اسپری شدن تجهیز توسط مایعات حفاظت میدهد .

عدد 4 : چهار در برابر پاشیدن مایع روی تجهیز از هر زاویه ای ،مانند آب پاشی، حفاظت میدهد .

عدد 5 : پنج در برابر Water Jet های با فشار کم حفاظت میدهد . 

عدد 6 : شش در برابر Water Jet های با فشار زیاد و موج های مایع حفاظت میدهد .

عدد 7 : هفت در برابر غوطه وری در مایع بصورت موقت حفاظت میدهد .

عدد 8 : هشت در برابر غوطه وری نامحدود در مایع حفاظت میدهد .

در این مرحله هم حفاظت نوع 8 بهترین نوع محافظت از تجهیز در برابر مایعات است .

حفاظت الکتریکی در برابر مایعات

برای مطالعه ی بیشتر در مورد سایر روش های حفاظت از تجهیزات از جمله حفاظت از تجهیزات EX و باقی مطالب آموزشی میتوانید آکادمی آرکا کنترل را دنبال کنید .