صنایع نیروگاهی

Power Plant

نیروگاه ها تأسیساتی هستند که انواع مختلف انرژی اعم از شیمیایی ، هسته ای ، بادی ، بخار و … را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند .

نیروگاه ها به فراخور انرژی ورودی در دسته بندی های مختلفی قرار میگیرند . مثلاً نیروگاه های بخار به کمک بویلرهای صنعتی آب تصفیه را به بخار تبدیل میکنند و بخار حاصل را به توربین های بخار میسپارند . توربین ها هم این انرژی را به انرژی مکانیکی تبدیل میکنند و به کمک ژنراتورهای هم محور خود ، انرژی الکتریکی تولید میکنند .

گستردگی مهندسی ابزار دقیق و قدرت تجهیزات ابزار دقیقی در همین سیکل ساده ی تعریفی از نیروگاه بخار هم قابل توصیف است . در واقع کنترل فرآیندهایی که در نیروگاه ها انجام میشود به عهده ی مهندسین ابزاردقیق است که میتواند شامل :

  • بررسی لرزش و ارتعاشات ماشین های صنعتی استفاده شده مثل توربین ها ، ژنراتورها ، بویلرها و … جهت جلوگیری از تخریب آنها به کمک سنسورهای لرزش
  • کنترل پارامترهایی نظیر دما یا فشار بخار به کمک گیج ها و ترانسمیترهای دما و فشار
  • کنترل سطح آب موجود در بویلرها و مخازن به کمک گیج ها و ترانسمیترهای سطح
  • بررسی و تجزیه تحلیل ترکیبات شیمیایی یا خصوصیات فیزیکی مواد درگیر در فرآیندها به کمک آنالایزرها
  • کنترل جریان عبوری به کمک شیرهای صنعتی

باشند  .

Power Plants

تیم آرکا کنترل شریف با سابقه ی همکاری با نیروگاه های مختلف کشور در زمینه ی مشاوره و ارائه ی خدمات ابزار دقیق و کالیبراسیون تجهیزات ارتعاش سنج ، آنالایزرها ، شیرهای صنعتی ، انواع گیج ها ، ترانسمیترها و سوییچ های صنعتی آماده ی ارائه ی هرگونه همکاری با شرکت ها ، نیروگاه ها و پالایشگاه های کشور میباشد .