صفحه اصلی>دتکتور>دتکتور شعله

نوع دتکتور

دتکتور شعله

طیف تشخیصی

زاویه دید افقی

زاویه دید عمودی

گواهینامه‌ی ضدانفجار

فیلتر محصولات

نوع دتکتور

دتکتور شعله

طیف تشخیصی

زاویه دید افقی

زاویه دید عمودی

گواهینامه‌ی ضدانفجار