نوع محصول

ترانسمیتر دما

برند و سازنده‌ی کالا

پروتکل ارتباطی

گواهینامه‌ی ضدانفجار

فیلتر محصولات

نوع محصول

ترانسمیتر دما

برند و سازنده‌ی کالا

پروتکل ارتباطی

گواهینامه‌ی ضدانفجار