نوع محصول

لول سوئیچ

برند و سازنده ی کالا

نوع سنسور

طول سنسور

جنس بدنه

اتصال فرآیندی

گواهینامه‌ی ضدانفجار

فیلتر محصولات

نوع محصول

لول سوئیچ

برند و سازنده ی کالا

نوع سنسور

طول سنسور

جنس بدنه

اتصال فرآیندی

گواهینامه‌ی ضدانفجار