نوع محصول

ترانسدیوسر

برند و سازنده‌ی کالا

طول سیستم

ولتاژ خروجی

گواهینامه‌ی ضدانفجار

فیلتر محصولات

نوع محصول

ترانسدیوسر

برند و سازنده‌ی کالا

طول سیستم

ولتاژ خروجی

گواهینامه‌ی ضدانفجار